ANWB verlaat bestuur van de SIMN per 1 november 2005

Vrijdag 28 oktober 2005
De Stichting Incident Management Nederland (SIMN) en de ANWB hebben overleg gepleegd over de positie van de ANWB in het bestuur van de SIMN. In het bestuur van de SIMN zijn de ongevalshulpverleners op de IM-wegen in Nederland vertegenwoordigd. De SIMN selecteert en contracteert bergingsbedrijven ten behoeve van de bergingswerkzaamheden op de IM-wegen in Nederland.

Nu de ANWB ook bergingsbedrijven beheert, is gesproken over de positie van de ANWB in het bestuur van de SIMN en heeft de ANWB besloten het bestuur van de SIMN met ingang van 1 november 2005 te verlaten.

Parallel aan deze ontwikkeling heeft de Minister van Verkeer en Waterstaat besloten tot de instelling van een nieuw adviesorgaan dat RWS zal adviseren op het terrein van IM en ongevalshulpverlening. Van deze adviesraad zullen naast de SIMN, RWS en de ANWB ook andere spelers op dit terrein deel uitmaken. Een en ander zal in de komende periode verder uitgewerkt worden.

SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -