Nieuwe voorzitter bestuur Stichting IMN

Dinsdag 13 december 2005
Het bestuur van de Stichting IMN heeft op 13 december jongstleden Lex Mentink gekozen als haar nieuwe voorzitter. Lex P. Mentink (46) is directeur van Eurocross. Hij treedt in de schoenen van Peter F. van der Sluis, die de Stichting in verband met zijn vertrek bij SOS International heeft verlaten. De nieuwe vertegenwoordiger van SOS International in het stichtingsbestuur is Marcel van der Meulen.

Het bestuur van de Stichting Incident Management wordt gevormd door de directeuren van de in de Stichting samenwerkende alarmcentrales:

SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -