Aanpassingen IM-wegennet in Noord-Holland en Zeeland

Nieuwe IM-wegen in Noord-Holland

Maandag 1 mei 2006
Met ingang van 1 april jongstleden is door de Provincie Noord-Holland incident management ingevoerd op de volgende wegen:

WegvantotRayon
N 20349,752,5NH126
N 20352,555,1NH124
N 24230,443,4NH116
N 2440,00,8NH116
N 2440,83,7NH122
N 2443,78,6NH124
N 24519,923,2NH116
N 24625,525,61NH116
N 24630,9136,3NH126
N 24636,340,6NH124
N 5080,02,22NH116
N 50810,0210,1NH116

1 = nummering verspringt > 25,6 = 30,9
2 = nummering verspringt > 2,2 = 10,0


De wegen zijn door de Stichting IMN ingedeeld in de bestaande IM-rayons NH 116, NH 122, NH 124 en NH 126 en worden uitgevoerd door de in deze rayons eerder door de Stichting IMN geselecteerde bergingsbedrijven.

De uitbreiding van het wegennet in deze rayons is ook van toepassing op de aanbesteding van de Stichting IMN voor 2007 – 2010. Nadere informatie over de wijze waarop de wegvakken in rayons zijn ingedeeld, is te vinden in het document Landelijke Rayonindeling zoals opgenomen in de aanbestedingsstukken.


Opheffing van IM-wegen in Zeeland

Met ingang van 1 januari 2007 zal in Zeeland een aantal IM-wegen worden opgeheven. Deze wijziging is een gevolg van het feit dat Rijkswaterstaat heeft besloten enkele wegen in beheer over te dragen aan de Provincie Zeeland. De Provincie heeft vooralsnog besloten om op deze wegen geen incident management uit te voeren. Het gaat om de volgende wegen:

WegvantotRayon
N 58171,7172,9Z285
N 58175,3199,4Z288
N 605,030,0Z290
N 6125,935,0Z289
N 6135,040,6Z290
N 25430,031,2Z285

Deze opheffing van IM-wegen is ook van toepassing op de rayonindeling die geldt voor de landelijke aanbesteding van de Stichting IMN voor 2007 2010. Het document Landelijke Rayonindeling waar deze indeling in is vastgelegd is daartoe inmiddels aangepast.

SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -