Criteria erkenning bergingsopleidingen

Woensdag 28 juni 2006
De Stichting stelt de eis dat alle in haar opdracht uitgevoerde bergingen worden uitgevoerd door chauffeurs die een opleiding hebben gevolgd voor de uitvoering van werkzaamheden in het kader van de eerste berging van personenvoertuigen op IM-wegen. Zoals bekend heeft de Stichting in dit verband eerder dit jaar ook een specifieke opleiding erkend, te weten de bergingsopleiding van Fundeon. Dit is gebeurd na een uitvoerige keuring van de Stichting van de door Fundeon verzorgde cursus.

De Stichting is sindsdien benaderd door verschillende branche-organisaties en opleidingsinstituten met eigen initiatieven voor het verzorgen van bergingsopleidingen. Om de eenduidigheid van het opleidingsbeleid van de Stichting IMN te verzekeren, is besloten om over te gaan tot de vaststelling en publicatie van de criteria op grond waarvan de Stichting kan overgaan tot de erkenning van bergingsopleidingen. Deze criteria kunt u hier downloaden.

Feitelijke erkenning kan alleen plaatsvinden op grond van een besluit van het bestuur van de Stichting IMN.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Marck Pleijsier, de opleidingscoördinator van de Stichting (071 3641333).

SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -