Positieve resultaten kwaliteitsonderzoek ViaNorm

Dinsdag 4 juli 2006
In de afgelopen maand zijn door de firma ViaNorm in opdracht van de Stichting IMN kwaliteitscontroles uitgevoerd van bergingen op IM-wegen en van de bergingsbedrijven die voor die bergingen verantwoordelijk zijn. In totaal zijn 101 controles uitgevoerd bij evenzoveel verschillende bedrijven waarbij onder meer aandacht is besteed aan de volgende onderwerpen:

Berging

Bedrijf

Hoge prestaties door bergers op IM-wegen

Vrijwel alle betrokken bedrijven hebben aan de controle hun volle medewerking verleend. Wij willen u daarvoor bedanken. Belangrijker is dat het onderzoek heeft uitgewezen dat de bergers die actief zijn op IM-wegen in het algemeen hoge prestaties leveren. De gemiddelde aanrijdtijd van alle gecontroleerde bergingen bedroeg 19,7 minuten (na verwerking van de laatste resultaten is gebleken dat de gemiddelde aanrijdtijd is uitgekomen op 19,2 minuten, dat is nog iets sneller dan het eerst gemelde resultaat). Dit is een uitstekende score als wordt bedacht dat:

Controle op algehele kwaliteit

Het nu uitgevoerde onderzoek was niet primair gericht op het meten van aanrijdtijden, maar op het controleren van de algehele kwaliteit van individuele bergingen en bergingsbedrijven. Daarbij zijn ook tekortkomingen aan het licht gekomen. Zo kwam het voor dat bergingen werden uitgevoerd met niet gecertificeerde voertuigen of met niet goed opgeleid personeel. Het gebruik van de voorgeschreven veilige kleding werd in sommige gevallen achterwege gelaten. Bij een enkele bedrijven werden combinaties van deze feiten geconstateerd of deden zich andere ernstiger onregelmatigheden voor. De Stichting IMN zal in de komende maand met alle betrokken bedrijven contact opnemen en waar nodig maatregelen namen.

Over de hele linie zijn de resultaten van het onderzoek bevredigend. Zij laten zien dat de meeste bergers op het hoofdwegennet op basis van professionaliteit en ondernemerschap prestaties leveren waar deze bedrijven en hun opdrachtgevers trots op kunnen zijn. Dit betekent ook dat de systematische meting van kwaliteit niet primair een instrument zal zijn om bergers te controleren, maar om hen te verzekeren dat de kwaliteit die van hen wordt gevraagd een eis is die voor alle bedrijven geldt. De Stichting IMN zal in de komende maanden dan ook doorgaan met het uitvoeren van controles.

De Stichting dankt alle bergers voor hun medewerking en voor de inzet die deze resultaten mogelijk heeft gemaakt!

SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -