Erkenning bergingsopleiding Logicx

Woensdag 2 augustus 2006
De Stichting IMN heeft op 2 augustus 2006 besloten om over te gaan tot formele erkenning van de Basisopleiding Lichte Berging welke wordt verzorgd door
Logicx BV. De examens bij deze cursus worden afgenomen door Tüv Nederland.

De Stichting IMN heeft in de afgelopen maanden onderzocht of het opleidingsinitiatief van Logicx voldeed aan de door de Stichting IMN eerder bekend gemaakte criteria voor het erkennen van bergingsopleidingen. Zij wordt vanaf heden erkend als bergingsopleiding in het kader van de door de Stichting IMN gestelde kwaliteitseisen (met name eis C1) en contractvoorwaarden (met name artikel 8.4) voor de contractperiode 2007 2010.SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -