Inzet van een vervangende berger

Vrijdag 9 februari 2007
De bergingsovereenkomst bepaalt dat bergingsbedrijven in hun werk voor de Stichting IMN incidenteel gebruik mogen maken van de diensten van een collega-bergingsbedrijf om tijdelijke capaciteitsproblemen op te lossen. Als bedrijven van deze mogelijkheid gebruik willen maken is het belangrijk dat zij dit van tevoren bij de Stichting IMN melden. Gebeurt dit niet, dan is het niet mogelijk om de aanrijdtijden van de ingeschakelde collega te registreren, wat nadelige gevolgen zal hebben voor de geregistreerde performance.

Wij zouden alle gecontracteerde bergers die incidenteel een collega willen inzetten, willen vragen om voor 1 april aanstaande per email door te geven om welk bedrijf het gaat. Voor de goede orde zij vermeld dat het gaat om maximaal één vervangend bedrijf in elk rayon. Dit bedrijf moet zijn gecertificeerd volgens de eisen van de Stichting IMN. De verantwoordelijkheid voor het werk berust bij de contracthouder voor het betrokken rayon. Het collega-bedrijf mag niet meer dan maximaal 5% van de bergingen in een rayon uitvoeren.

SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -