Tegemoetkomingsregeling aanschaf Momo's vervalt op 1 juli 2007

Woensdag 2 april 2007
De aanschaf en inbouw van GPS-apparatuur ten behoeve van het Aanrijdtijdensysteem Incident Management ("AIM") wordt, zoals bekend, financieel ondersteund door Rijkswaterstaat. De daarvoor geldende tegemoetkomingsregeling wordt op 30 juni 2007 beëindigd. Bergingsbedrijven die nog in aanmerking willen komen voor de regeling dienen te voldoen aan de volgende eisen:

Voertuigen die op 1 juli 2007 of later worden aangemeld komen niet in aanmerking voor de regeling. Deze voertuigen mogen wel voor werkzaamheden in opdracht van de Stichting IMN worden ingezet, mits zij voldoen aan de kwaliteitseisen en beschikken over de voorgeschreven GPS-apparatuur en mits zij bij de Stichting IMN zijn aangemeld als gecertificeerd voertuig. De kosten voor de inbouw van GPS-apparatuur in deze voertuigen komen geheel voor rekening van de bergingsonderneming.

SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -