Fusie van Verzekeraarshulpdienst en Europ Assistance

Vrijdag 25 mei 2007
Op 25 mei jongstleden zijn de Verzekeraarshulpdienst en Europ Assistance Nederland gefuseerd onder de paraplu van de Verzekeraarshulpdienst Holding BV.

Dit betekent dat Europ Assistance (Nederland) niet meer als zelfstandige organisatie in het bestuur van de Stichting IMN vertegenwoordigd zal zijn. Beide organisaties blijven voorlopig onder eigen naam in de markt actief.

SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -