Werkafspraken over IM-bergingen en pechhulp

Dinsdag 26 februari 2008
In de afgelopen maanden hebben Stichting IMN, ANWB, Rijkswaterstaat en de Vereniging van Bergingsspecialisten ("VBS") overleg gevoerd over de taakverdeling tussen IM-bergers en pechhulpverleners op IM-wegen. Dit overleg heeft geleid tot tot een aantal werkafspraken die door alle partijen worden onderschreven. Deze werkafspraken zijn vastgelegd in het bijgevoegde document. Zij dienen als uitwerking en verduidelijking van de basisafsapraken die zijn opgenomen in de Bergingsovereenkomst.
SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -