Handleiding BergerView online

Vrijdag 29 februari 2008
IM-bergers kunnen sinds 1 april 2007 hun eigen voertuigen online volgen op de zogenaamde BergerView. Dit is een applicatie die door de Stichting IMN ter beschikking wordt gesteld. De BergerView maakt gebruik van de lokatiegegevens die worden verzameld en verzonden door de GPS-units ("Momo's") in ieder IM-gekeurd bergingsvoertuig.

De handleiding van de BergerView is tot op heden op verzoek aan bergingsbedrijven toegestuurd. Om de verspreiding te vergemakkelijken is deze handleiding vanaf heden ook beschikbaar op de site van de Stichting IMN.
SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -