Opcedo vierde erkende opleiding voor lichte berging

Woensdag 11 juni 2008
De Stichting IMN heeft besloten om over te gaan tot formele erkenning van de opleiding Lichte Berging welke wordt verzorgd door Opcedo, een opleidingsinstituut te Donkerbroek. De Stichting IMN heeft in de afgelopen maanden onderzocht of het opleidingsinitiatief van Opcedo voldoet aan de door de Stichting IMN geformuleerde criteria voor het erkennen van bergingsopleidingen. Dit onderzoek heeft uitgewezen dat de opleiding van Opcedo aan al deze criteria voldoet. Zij wordt daarom vanaf heden erkend als bergingsopleiding in het kader van de door de Stichting IMN gestelde kwaliteitseisen (met name eis C1) en contractvoorwaarden (met name artikel 8.4) voor de contractperiode 2007 2010.

In de afgelopen maanden heeft de Stichting IMN tevens onderzocht of de eerder erkende opleidingen van SOMA (voorheen Fundeon), STIMO en Logicx nog altijd aan de erkenningseisen voldoen. Gebleken is dat dit inderdaad het geval is. Dit betekent dat met ingang van heden bergers de keuze hebben uit vier opleidingen om te kunnen voldoen aan de opleidingseisen van de Stichting IMN voor de uitvoering van bergingswerkzaamheden op IM-wegen.

SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -