Ruim 45.000 IM-meldingen in 2007

Woensdag 30 juni 2008 (Update)
In 2007 zijn door de Stichting IMN ruim 45.600 bergingsopdrachten verstrekt in het kader van incident management. Dit aantal is iets hoger dan een eerder gepubliceerd cijfer. Het gaat om een stijging met ruim 35% ten opzichte van het aantal in 2005, toen ruim 33.000 IM-opdrachten uitgingen.

De stijging is vooral toe te schrijven aan de toename van het aantal pechverslepingen. Dit zijn bergingsopdrachten die tot doel hebben om voertuigen met pech van de snelweg (of andere IM-weg) af te halen en te verplaatsen naar een veilige wacht- en werkplaats elders. De groei van het aantal IM-opdrachten was daarnaast een gevolg van de invoering van incident management op delen van het onderliggend wegennet. De stijging van het aantal opdrachten was in bijna alle werkgebieden waarneembaar (zie bijlage).

De opgegeven cijfers zijn ontleend aan het alarmcentralesysteem van het LCM en geven een benadering van de exact aantallen bergingsopdrachten. De opgegeven aantallen betreffen alleen meldingen die door het LCM zijn behandeld, niet meldingen die op grond van meldingen van automobilisten door alarmcentrales zelf aan IM-bergers zijn doorgegeven. Voor het beoordelen van de cijfers per rayon is het belangrijk rekening te houden met het feit dat de rayongrenzen in de periode 2007 - 2010 niet overal gelijk zijn aan die in de periode daarvoor. Aan de gepresenteerde cijfers kunnen geen rechten worden ontleend.

SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -