Voertuigregistratie Aanrijdtijdensysteem

Dinsdag 7 oktober 2008
Voor het goede functioneren van het Aanrijdtijdensysteem Incident Management ("AIM") is het noodzakelijk dat IM-bergers de Stichting IMN op de hoogte houden van de samenstelling van hun vloot van gecertificeerde voertuigen. Gebeurt dit niet, dan kunnen nieuwe voertuigen of voertuigen met nieuwe Momo's niet worden gevolgd. Voor bergingen die worden uitgevoerd met voertuigen die bij de Stichting IMN niet bekend zijn, wordt ingevolge artikel 5.3.7 van de Bergingsovereenkomst een aanrijdtijd van 31 minuten geregistreerd.

Wij zouden bergers daarom willen vragen om wijzigingen in de samenstelling van uw vloot van gecertificeerde voertuigen onmiddellijk aan het Landelijk Centraal Meldpunt ("LCM") van de Stichting IMN door te geven. Dit dient te gebeuren door het toezenden van een kopie van een nieuw keuringscertificaat waarop alle kentekens van de betrokken voertuigen zijn opgenomen. Toezending van achterliggende keuringsrapporten is niet voldoende. Mutaties kunnen alleen worden verwerkt op basis van een nieuw certificaat. Bovendien dient het SIMkaartnummer van de betrokken Momo's aan het LCM te worden gemeld. In dit verband verwijzen wij u graag naar de eerder aan u verzonden brief over dit onderwerp.

Alle correspondentie over dit onderwerp kunt u richten aan Pieter Augustijn of Harry Dekker van de VHD , faxnummer: 0570 - 783 059.


SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -