Tariefaanpassing 1 april 2009

13 februari 2009
Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft vandaag het prijsindexcijfer voor het beroepsgoederenvoervoer over de weg in 2008 bekend gemaakt. De jaarmutatie in 2008 is vastgesteld op 4,4%. Dit betekent dat de tarieven voor bergingswerkzaamheden op IM-wegen ingevolge artikel 6.4 van de Bergingsovereenkomst met ingang van 1 april 2009 met 4,4% kunnen worden verhoogd.

Omdat is gebleken dat het definitieve cijfer over 2007 iets hoger was dan het oorspronkelijk geraamde cijfer (2,3% in plaats van 2,2%), komt de totale stijging ten opzichte van de in 2006 geoffreerde tarieven uit op 6,8%. Voor contracten die zijn gesloten na 1 april 2008 is de aanpassing van de index over 2007 zonder gevolgen. Informatie over de prijsindex voor het beroepsgoederenvervoer wordt gepubliceerd door het CBS.

SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -