Verdere stijging IM - meldingen in 2008

Vrijdag 24 april 2009 (update 13 mei 2009)
Het aantal incidentmeldingen op IM-wegen is in 2008 verder gestegen. In 2008 registreerde het Landelijk Centraal Meldpunt ("LCM") van de Stichting IMN in totaal 51.860 meldingen op het IM-netwerk (zie bijlage).

Dit komt overeen met een gemiddelde van 142 meldingen per dag en met een stijging van bijna 14% ten opzichte van 2007. De stijging is voornamelijk het gevolg van een toename van het aantal pechverslepingen. Daarnaast heeft de invoering van incident management op het onderliggend wegennet tot een groei van het aantal meldingen geleid. Op deze wegen werden in 2008 in totaal 4.265 incidenten gemeld, tegenover 2.360 in 2007.

SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -