Aanvulling op aanbestedingsreglement

Woensdag 17 juni 2009
Naar aanleiding van vragen van bergingsbedrijven heeft de Stichting IMN besloten tot het toevoegen van een verduidelijking aan de tekst van het eerder gepubliceerde Aanbestedingsreglement 2010 - 2013. Het gaat om de manier waarop wordt vastgesteld of een bedrijfsvestiging al dan niet is gelegen binnen een afstand van 30 kilometer van het meest afgelegen wegvak in een rayon (zie pagina 13). In de gecorrigeerde, definitieve tekst (zie bijlage) zijn de volgende aanvullingen opgenomen:SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -