Snelle bergers in Q4 – 2009

Donderdag 11 maart 2010
In het vierde kwartaal werden in 23 rayons opmerkelijk goede aanrijdtijden gerealiseerd. Een overzicht van de rayons en de voor die aanrijdtijden verantwoordelijke bedrijven treft u in onderstaand overzicht.

In de komende contractperiode zal de automatische registratie van aanrijdtijden nog belangrijker worden dan nu het geval is. Bergers zullen vanaf 1 april 2010 na afloop van ieder kwartaal een rapport ontvangen met de door hen in elk rayon gerealiseerde aanrijdtijden. Bedrijven die de vereiste aanrijdtijden niet halen, kunnen hun overeenkomst met de Stichting IMN in één of meer rayons verliezen. Bovendien kunnen de door bergers in de komende periode gerealiseerde aanrijdtijden gevolgen hebben voor de beoordeling van hun offertes in de volgende aanbestedingsronde.

De Stichting IMN streeft ernaar om kwaliteit tot dé bepalende factor te maken bij de aansturing en selectie van bergingbedrijven. Dit is in het belang van de automobilist, omdat het leidt tot een snellere afhandeling van incidenten. Maar het is ook in het belang van de bergers omdat het ruimte creëert voor de honorering van goede prestaties. Over de inhoud van het door de Stichting IMN beoogde kwaliteitsbeleid is vandaag een brief verstuurd aan alle voor de periode 2010 2013 gecontracteerde bergingsbedrijven.

F21Garage–, Takel-, en Bergingsbedrijf G. Thomas
G34Autoberging Dallinga (A.A.C.)
GL235Kraan– en Bergingsbedrijf W. Stouwdam
GL236Kraan– en Bergingsbedrijf W. Stouwdam
GL239Kraan– en Bergingsbedrijf W. Stouwdam
GL254ASG Lichtenvoorde
GL262M.C. Gerritse Bedrijfswagens
GL267Logicx Wijchen
L363Biesebos Berging
NB299Logicx Roosendaal
NB304Accident Control
NB319Bergingsdienst.nl
NB320Bergingsdienst.nl
NB327Autobedrijf Gebr. Van Lierop
NB337Autosleepbedrijf Sprankenis
NH113Haulo Sint Maarten
NH116Haulo Sint Maarten
O86Autoberging Twente
U211Automobielbedrijf "De Zwaan"
Z285Auto Kuzee
ZH162De Haan Berging en Transport
ZH169Logicx Rotterdam
ZH171t Hart v.d. Krimpenerwaard
SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -