Aanbesteding Standby-bergers

Woensdag 6 april 2011
Vandaag publiceert de Stichting IMN de aanbestedingsdocumenten in verband met de Europese aanbesteding van standby-werkzaamheden op acht locaties in de periode van 1 juli 2011 tot en met 31 december 2012. De Stichting IMN roept alle gekwalificeerde bergingsbedrijven op om van deze documenten kennis te nemen en deel te nemen aan de aanbesteding. De aankondiging van de aanbesteding is op 1 april 2011 verzonden aan het Publicatieblad van de Europese Unie.

De aanbesteding van standby-werkzaamheden vindt plaats in het kader van een pilotproject dat door de Stichting IMN wordt uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat. Het pilotproject moet uitwijzen of de inzet van standby-bergers een bijdrage kan leveren aan een verdere versnelling van de afhandeling van incidenten op hoofdwegen.

De inzet van standby-bergers zal zorgvuldig worden afgestemd op de werkzaamheden van de IM-bergers op de gekozen lokaties. De betrokken IM-bergers ontvangen deze week een brief van de Stichting IMN waarin wordt uitgelegd hoe de samenwerking met de standby-bergers zal worden ingericht.SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -