Zestien inschrijvers voor aanbesteding standby–werkzaamheden

Dinsdag 17 mei 2011
Zestien bedrijven hebben een offerte ingediend in het kader van de Aanbesteding Standby–bergers 2011 – 2012. Het ging in alle gevallen om Nederlandse bergingsbedrijven. Bedrijven konden inschrijven op één of twee standby–locaties. In totaal werden 21 aanbiedingen ontvangen voor de acht te vergunnen locaties. Een proces verbaal van het verloop van de aanbesteding is gepubliceerd op de website van de Stichting IMN. De inschrijvers zullen op 24 mei 2011 worden geïnformeerd over de genomen gunningsbeslissingen.

SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -