IM-bergers gaan incidenten beveiligen

Maandag 12 september 2011
Rijkswaterstaat heeft besloten om in bijzondere situaties de beveiliging van bergingswerkzaamheden bij incidenten te laten uitvoeren door IM-bergers. Waar nodig zullen de verkeerscentrales in de toekomst aan het LCM vragen om de IM-berger opdracht te verlenen om uit te rijden met twee bergingsvoertuigen. Het ene voertuig rukt uit om de berging uit te voeren, het andere voor het beveiligen van het incident. De regeling gaat in op 1 oktober 2011 en zal na drie maanden worden geëvalueerd.

De beveiligingswerkzaamheden vinden plaats in het verband van de Bergingsovereenkomst 2010 – 2013. Opdrachten van dit type zullen door het LCM worden aangeduid als een "beveiliging". Zij kunnen onder die titel door de berger bij het LCM worden gedeclareerd op basis van het tarief voor een berging naar het terrein van de berger. De beslissing om de berger een beveiligingsopdracht uit te laten voeren wordt door de verkeerscentrale genomen. Beveiligingsopdrachten kunnen alleen door het LCM aan de IM-berger worden gegeven.

Traditioneel is de beveiliging van incidenten een taak van politie en wegbeheerder. Politie-agent of weginspecteur zorgen voor het aanvragen van een kruis op de signaleringsborden boven de rijstroken waarop het incident zich bevindt. Bovendien zorgen zij ervoor dat stroomopwaarts van het incident een voertuig in de fend-off positie wordt geplaatst. Deze methode om het incident af te schermen van het toerijdend verkeer is voorgeschreven in de Beleidsregels Incident Management. Met deze maatregelen wordt geborgd dat de berger veilig kan werken.

De politie heeft echter besloten om zich in de komende jaren terug te trekken uit activiteiten die verband houden met het afhandelen van incidenten met uitsluitend materiële schade. Deze taak wordt door de wegbeheerders overgenomen. Het is voor de weginspecteurs niet altijd mogelijk om (tijdig) ter plaatse te komen. Als de verkeerscentrale vaststelt dat een incident niet binnen een redelijke termijn door een weginspecteur kan worden bereikt, zal aan het LCM worden gevraagd om de beveiliging aan de ter plaatse gecontracteerde IM-berger op te dragen.

SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -