Aanbestedingsreglement en Bergingsovereenkomst 2013 - 2016 aangepast

Woensdag 27 juni 2012
De Rechtbank Amsterdam heeft op 25 juni jongstleden de bonus-malusregeling in het Aanbestedingsreglement 2013 - 2016 van de Stichting IMN verboden. De Stichting IMN wordt door deze uitspraak gedwongen om het Aanbestedingsreglement 2013 - 2016 en de Bergingsovereenkomst 2013 - 2016 aan te passen. De bonus-malusregeling komt in zijn geheel te vervallen. Gunning van bergingsrayons zal, net als in vorige jaren, plaatsvinden op basis van het gewogen gemiddelde van de door elke gekwalificeerde aanbieder in een rayon geoffreerde tarieven. In de Bergingsovereenkomst 2013 - 2016 wordt de in artikel 7.3 opgenomen minimumeis met betrekking tot het aantal ritten dat binnen de normtijd dient te worden uitgevoerd, verhoogd van 80,00% naar 90,00%. Overigens blijven beide documenten ongewijzigd ten opzichte van de versies die werden gepubliceerd op 14 juni jongstleden.

De gecorrigeerde versies van het Aanbestedingsreglement 2013 - 2016 en de Bergingsovereenkomst 2013 - 2016 staan online. Exemplaren van beide documenten waarin de wijzigingen zijn gemarkeerd, zijn naar alle bij de Stichting IMN bekende bergingsbedrijven gestuurd. De Stichting IMN adviseert geïnteresseerde partijen om kennis te nemen van de wijzigingen en de eerder gepubliceerde versies van het Aanbestedingsreglement 2013 - 2016 en de Bergingsovereenkomst 2013 - 2016 uit hun documentatie te verwijderen. De eerder gepubliceerde versies van het Aanbestedingsreglement 2013 - 2016 en de Bergingsovereenkomst 2013 - 2016 zijn niet meer geldig. De geldige versies dragen op de titelpagina de datum 27 juni 2012.

SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -