Transport Academie erkend als opleider voor lichte berging

Dinsdag 17 juli 2012 (update 26 oktober 2012)
De Stichting IMN heeft op 16 juli jongstleden aan de Transport Academie in Son (NB) een erkenning verleend als opleidingsinstituut voor lichte berging. De Transport Academie verzorgt een opleiding voor de berging van personenvoertuigen. De Stichting IMN heeft een audit uitgevoerd waaruit bleek dat tegen erkenning van de opleiding, op grond van de daarvoor geldende criteria, geen bezwaar is. Het diploma Lichte Berging van de Transport Academie geldt daarmee vanaf heden als bewijs dat een medewerker van een bergingsonderneming voldoet aan de door de Stichting IMN gestelde opleidingseisen.

Er zijn vier andere opleidingsinstellingen voor bergingsbedrijven die door de Stichting IMN worden erkend: Van Amerongen Berging (voorheen Logicx), Opcedo, Stichting Mobiliteit Opleidingen ("STIMO") en SOMA Bedrijfsopleidingen. De erkenning van deze bedrijven is, na een audit in het begin van dit jaar, voor onbepaalde duur verlengd.

Bergers die alleen belang stellen in het Certificaat Veilig Werken Langs de Weg kunnen ook terecht bij Adviesbureau Kusters. Door dit bureau worden geen opleidingen voor bergingstechniek verzorgd. De opleidingen van Kusters op het gebied van de Richtlijn Eerste Veiligheidsmaatregelen bij Incidenten ("REVI") zijn erkend de Examenkamer en het IBKI.

SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -