Wegenbouwers bevorderen verkeersveiligheid

Woensdag 28 november 2012
wegenbouwers verkeersveiligheid De reconstructie van snelwegen heeft in de afgelopen jaren op sommige plaatsen geleid tot een sterke daling van het aantal verkeersongevallen. Dat blijkt uit een rapport van de Stichting IMN over het aantal verkeersongevallen op snelwegen in de periode 2009 - 2011.

Het rapport geeft voor beide rijbanen van alle belangrijke snelwegen een opgave van het aantal gemelde ongevallen per halfjaar per vijf kilometer weg. Het rapport laat zien dat het aantal ongevallen op de meeste snelwegen tussen 2009 en 2011 licht is gedaald. Er zijn echter wegvakken waarin het aantal ongevallen een veel sterkere daling liet zien. Dit zijn vrijwel zonder uitzondering gebieden waarin recentelijk ingrijpende wegreconstructies hebben plaatsgevonden. Voorbeelden zijn de A2 boven Utrecht en bij Eindhoven en de A12 bij Woerden.

De Stichting IMN zal de cijfers in de komende periode in samenwerking met Rijkswaterstaat nader analyseren, om zo te komen tot een verklaring voor de ontwikkeling van het aantal ongevallen op de verschillende snelwegen van het land.

SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -