Controles langs de weg

Controles langs de weg

Maandag 9 september 2013
In de komende maanden zal de Stichting IMN inspecties uitvoeren bij IM-bergers. Alle IM-bergers kunnen meldingen verwachten waarbij zij op de plaats van het incident een inspecteur van ViaNorm zullen treffen. Deze zal zich identificeren.

Bij de controle zal aan de berger worden gevraagd om aan te tonen dat het uitgerukte bergingsvoertuig en de ingezette chauffeur voldoen aan de Kwaliteitseisen van de Stichting IMN. Ook zal worden gekeken of de chauffeur de voor bergingswerk voorgeschreven veiligheidskleding draagt. Zo nodig rijdt de inspecteur na afloop van de controle met de berger mee naar zijn kantoor om daar de eventueel nog ontbrekende documenten in te zien.

Certificaat lichte berging

De Stichting IMN roept de IM-bergers op aan de controles hun medewerking te verlenen. Controle-meldingen kunnen bij het Landelijk Centraal Meldpunt van de Stichting IMN worden gedeclareerd als loze rit.

SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -