Politiemeldkamers melden steeds minder

Donderdag 7 november 2013
Politiemeldkamer Het Landelijk Centraal Meldpunt ("LCM") van de Stichting IMN ontvangt steeds minder ongevalsmeldingen van de politie. Het aantal meldingen van ongevallen en andere incidenten op snelwegen nam af van 28.249 in 2010 naar 23.372 in 2012, een daling met 17%. In dezelfde periode daalde het aantal ongevallen op deze wegen ook, maar slechts met enkele procenten. De daling van het aantal meldingen deed zich voor in vrijwel alle politieregio’s. Oorzaak is de reorganisatie van de politie. Deze heeft geleid tot een afnemende discipline bij het doorgeven van ongevallen.

IM-meldingen per politieregio 2010 - 2012 (snelwegen)

Regio 2010 2011 2012 Groei
Amsterdam-Amstelland2.0842.4332.50520% 
Brabant Noord998866906(9%)
Brabant Zuidoost1.079914871(19%)
Drenthe503457307(39%)
Flevoland552423486(12%)
Friesland782732746(5%)
Gelderland Midden1.1471.011895(22%)
Gelderland Zuid662574493(26%)
Gooi- en Vechtstreek733550458(38%)
Groningen865812545(37%)
Haaglanden2.7442.3642.355(14%)
Hollands Midden1.2631.117973(23%)
IJsselland636423463(27%)
Kennemerland1.1201.1651.043(7%)
Limburg Noord618520421(32%)
Limburg Zuid726696354(51%)
Midden- en West-Brabant2.1332.0582.086(2%)
Noord- en Oost-Gelderland994841759(24%)
Noord-Holland Noord3963444011% 
Rotterdam-Rijnmond2.9092.3822.083(28%)
Twente574502498(13%)
Utrecht2.4211.9761.503(38%)
Zaanstreek-Waterland33339742829% 
Zeeland30131634816% 
Zuid-Holland Zuid1.6761.4591.445(14%)
 
Eindtotaal28.24925.33223.372(17%)

De sterkste daling deed zich voor bij het Korps Landelijke Politiediensten ("KLPD"). Dit korps, dat op 1 januari 2013 is opgeheven, was traditioneel het best thuis op de snelweg. Het was in 2010 nog goed voor 11.494 meldingen op snelwegen, 40% van het landelijk totaal. In 2012 was dat aantal bijna gehalveerd (6.041 meldingen). Deze daling hangt samen met het overdragen van taken door het KLPD aan de regiokorpsen. De regiokorpsen slaagden er in de meeste gevallen echter niet in om het gat te dichten dat het KLPD liet vallen. Sterker nog: in sommige delen van het land deed zich ook bij het regiokorps een daling van het aantal meldingen voor. In onderstaande tabel is te zien dat dit met name in Groningen, Drenthe, Limburg en Utrecht het geval was.

IM-meldingen per politiemeldkamer 2010 - 2012 (snelwegen)

Regio 2010 2011 2012 Groei
Amsterdam-Amstelland1.5391.9392.28148% 
Brabant Noord6846197124% 
Brabant Zuidoost67261178717% 
Drenthe466430293(37%)
Flevoland475350429(10%)
Friesland768720732(5%)
Gelderland Midden32236346444% 
Gelderland Zuid316296292(8%)
Gooi- en Vechtstreek252209248(2%)
Groningen855798536(37%)
Haaglanden1.8001.8041.9629% 
Hollands Midden43944553121% 
IJsselland468318408(13%)
Kennemerland53168175141% 
Limburg Noord446380336(25%)
Limburg Zuid687645343(50%)
Midden- en West-Brabant1.6371.5591.6742% 
Noord- en Oost-Gelderland494440490(1%)
Noord-Holland Noord3873353962% 
Rotterdam-Rijnmond78080892619% 
Twente563484491(13%)
Utrecht288250245(15%)
Zaanstreek-Waterland32439241729% 
Zeeland28930834319% 
Zuid-Holland Zuid1.2731.1201.244(2%)
KLPD11.4949.0286.041(47%)
 
Totaal28.24925.33223.372(17%)

De politiemeldkamers hebben een centrale positie in de afhandeling van ongevallen op snelwegen. Bij ongevallen bellen betrokkenen en passerende weggebruikers in de meeste gevallen het alarmnummer 112. Die meldingen komen bij de politiemeldkamer terecht. De politiemeldkamers hebben de instructie om meldingen op snelwegen en andere belangrijke wegen onmiddellijk door te geven aan het LCM. Het LCM zorgt dan voor inschakeling van de ter plaatse gecontracteerde berger, zodat deze de weg snel vrij kan maken.

De directe link van 112 naar het netwerk van IM-bergers is de slagader van het incident management ("IM") op de Nederlandse hoofdwegen. Als deze connectie wegvalt, worden automobilisten gedwongen om andere wegen te zoeken voor het melden van een ongeval. Dat zal in veel gevallen leiden tot tijdverlies of tot het kiezen voor onveilige oplossingen, een onwenselijke ontwikkeling. De daling van het aantal politiemeldingen is daarom onderwerp van overleg tussen Stichting IMN, politie en Rijkswaterstaat.

SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -