SOS wint voorlopige gunning LCM

Donderdag 19 december 2013
SOS International ("SOS") wordt vanaf 1 april 2015 de nieuwe exploitant van het Landelijk Centraal Meldpunt ("LCM") van de Stichting IMN. Dit is de uitkomst van een door de Stichting IMN georganiseerde gunningsprocedure voor de exploitatie van het LCM in de periode 2015 - 2021. De gunning vindt plaats onder voorbehoud van de succesvolle uitvoering van een praktijktest in juli 2014. Als SOS dit "examen" met goed gevolg aflegt, zal de Stichting IMN kort daarna een definitief gunningsbesluit nemen.

SOS International

Het LCM wordt sinds 1 juli 2009 beheerd door Allianz Global Assistance ("AGA"). In die rol was AGA medeverantwoordelijk voor het doorvoeren van belangrijke verbeteringen in de inrichting en beheersmethodiek van het Aanrijdtijdensysteem Incicent Management ("AIM") en de bergersapplicatie Bergerview. Verder zorgde het bedrijf voor de digitalisering van het kaartmateriaal van de Stichting IMN en voor een professionalisering van het beheer van de door de Stichting IMN gebruikte gegevensbestanden.

AGA speelde ook een sturende rol bij het ontwerp en de implementatie van het Elektronisch Meldsysteem Incident Management ("EMI"), een applicatie die het telefoonverkeer tussen berger en LCM in de komende jaren grotendeels zal vervangen. EMI wordt op dit moment door vijf IM-bergers in de praktijk toegepast en getest. De met AGA gesloten overeenkomst over de uitvoering van het LCM loopt af op 31 maart 2015.


SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -