SGS toegelaten als keurmeester en certificerende instelling voor IM-bergers

Donderdag 9 januari 2014 (update 22 juli 2014)
De Stichting IMN heeft besloten tot toelating van SGS Industrial Services toe te laten als keuringsinstelling van bergingsmaterieel. Eerder dit jaar was al een toelatingsbesluit genomen voor de zusterorganisatie SGS Systems and Services Certification als certificerende instelling voor bergingsbedrijven. Bergingsbedrijven die willen aantonen dat hun materieel en overige bedrijfsuitrusting voldoet aan de door de Stichting IMN gestelde kwaliteitseisen, kunnen dit door SGS laten vaststellen. De toelating treedt met onmiddellijke ingang in werking. Andere toegelaten keuringsinstellingen zijn Aboma, Tüv en AIB Vinçotte. De andere certificerende instellingen die door de Stichting IMN worden erkend zijn Dekra en Aboma.

SGS Systems and Services Certification

SGS is in 1878 opgericht in de Franse havenstad Rouen. Het richtte zich in eerste instantie op de verificatie van graanleveringen per schip. In de jaren die volgden is het bedrijf uitgegroeid tot een van de grootste bedrijven ter wereld op het gebied van certificatie- en inspectiediensten. In Nederland verzorgt het bedrijf sinds 1994 de certificatie van autodemontagebedrijven in opdracht van Autorecycling Nederland.


SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -