Hogere aanrijdtijden door files

Dinsdag 11 februari 2014 (update 10 maart 2014)
Aanrijdtijden van IM-bergers waren in het vierde kwartaal licht hoger dan in de kwartalen daarvoor. De stijging werd grotendeels veroorzaakt door een toename van het aantal ongevallen en files op de Nederlandse wegen in de laatste maanden van 2013.


Hogere aanrijdtijden door files

In het vierde kwartaal van 2013 werden op hoofdwegen ("IM-wegen") 13.927 bergingen uitgevoerd. De gemiddelde aanrijdtijd bedroeg 14:06 minuten. Dit was 22 seconden meer dan in het derde kwartaal. Het grootste deel van deze stijging was toe te schrijven aan toegenomen tijdverlies als gevolg van files. Gecorrigeerd voor deze vertraging kwam de gemiddelde aanrijdtijd uit 12:17 minuten. Dit was 8 seconden meer dan in voorgaande kwartaal.

De aanrijdtijden van IM-bergers lagen in 2013 ruim 40 seconden hoger dan in het recordjaar 2011. Het verschil hangt samen met een daling van het aantal incidenten dat door bergers zelf werd gemeld. Het gaat vooral om pechgevallen die door de berger zelf worden aangetroffen. Deze voertuigen worden aangemeld bij Rijkswaterstaat en door de berger onmiddellijk opgeladen. De aanrijdtijd voor dit type incidenten is veelal nihil, omdat de melding het Landelijk Centraal Meldpunt ("LCM") van de Stichting IMN pas bereikt nadat de IM-berger op de plaats van het incident is gearriveerd.

Bergers konden in 2013 minder incidenten zelf melden als gevolg van een terughoudender opstelling van Rijkswaterstaat bij het afvoeren van pechvoertuigen. Auto’s met pech worden alleen afgevoerd als ze duidelijk gevaar opleveren voor het verkeer. In 2011 werd voor 8% van alle meldingen een aanrijdtijd van nul seconden vastgesteld. In het afgelopen jaar was dat 3%. De gemiddelde aanrijdtijd van bergingen met aan aanrijdtijd van 1 seconde of meer was in 2013 nagenoeg gelijk aan hetzelfde cijfer voor 2011.

Dit alles belette veel bergingsbedrijven niet om in het vierde kwartaal van 2013 topprestaties te leveren. In ruim een kwart van de werkgebieden werd meer dan 95% van de opdrachten uitgevoerd binnen de normtijd van twintig minuten overdag en vijfentwintig minuten ’s nachts. In 23 rayons was de berger bij alle ontvangen meldingen binnen de normtijd op de plaats van het incident gearriveerd. De namen van de verantwoordelijke bergingsbedrijven zijn vermeld in onderstaande tabel.

RayonBedrijf
D57De Jongeperfecte prestatie
F06C.L. int. berging, transport en chauffeursverhuur
F20M. Hof en Zn
G35Collewijn & Zn.
G37Garagebedrijf H. Fruitema
G38Garagebedrijf H. Fruitemaperfecte prestatie
GL236Kraanbedrijf W. Stouwdamperfecte prestatie
GL239Delta Berging & Transportperfecte prestatie
GL241Delta Berging & Transportperfecte prestatie
GL249Van Amerongen Berging (onderdeel Van Eijck Groep)perfecte prestatie
L351Autohulpdienst Ben Heiltjesperfecte prestatie
L353De Driesprong
L359Takelservice Duytsperfecte prestatie
L361Takelservice Duyts
L363Biesebos Berging
L364Van Dongen Berging
L366Van Dongen Bergingperfecte prestatie
L367Van Dongen Berging
L368Van Dongen Bergingperfecte prestatie
NB297Autoberging Kerstensperfecte prestatie
NB299Autoberging Kerstens
NB304Van Eijck Mobility
NB318Logicx Berging
NB319Bergingsdienst.nlperfecte prestatie
NB320Bergingsdienst.nl
NB330Autohulpdienst Ben Heiltjesperfecte prestatie
NB337Autosleepbedrijf Sprankenisperfecte prestatie
NB339Berging en Transport Henk van Gelovenperfecte prestatie
NH114Haulo Bergingperfecte prestatie
NH116Haulo Bergingperfecte prestatie
NH117Haulo Berging
NH123Schoenmaker en zn B.V.perfecte prestatie
NH125Smits Kraan- en Sleepbedrijf
NH126Hoogwout Berging
NH127Garage Transportbedrijf C.A. Jonkperfecte prestatie
NH131Bergnet
NH135Bergnet
O72Hooikammer Autobergingperfecte prestatie
O84Vorgers Autoberging
ZH163Jan van de Graaf jr.
ZH163aTakel en Bergingsbedrijf Quartel BV
ZH166Takel-, Berging- en Transportbedrijf A. Barendregtperfecte prestatie
ZH167Takel-, Berging- en Transportbedrijf A. Barendregtperfecte prestatie
ZH168Takel-, Berging- en Transportbedrijf A. Barendregtperfecte prestatie
ZH169Jan van de Graaf jr.
ZH173Takel-, Berging- en Transportbedrijf A. Barendregt
ZH179Automobielbedrijf Kooijman Vianen
ZH180Takel-, Berging- en Transportbedrijf A. Barendregt

Aan het overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -