Bergers beveiligen IM-incidenten

Vrijdag 15 augustus 2014
Bergers beveiligen IM-incidenten Rijkswaterstaat gaat vaker bergingsbedrijven inzetten voor de beveiliging van IM-incidenten. Voor de afhandeling van incidenten op snelwegen gelden strenge veiligheidsvoorschriften. Één van die voorschriften bepaalt dat de lokatie van het incident moet worden afgeschermd van het toerijdend verkeer met behulp van een zogenaamd beveiligingsvoertuig. Zo wordt een veilige zone gecreëerd waarin bergers, weginspecteurs en hulpverleners ongestoord hun werk kunnen doen.

De beveiligingstaak wordt in de meeste gevallen uitgevoerd door een weginspecteur van Rijkswaterstaat of door een politievoertuig. Het komt echter voor dat noch politie noch weginspecteur tijdig ter plaatse kunnen zijn. In die gevallen zal aan de berger worden gevraagd zelf de beveiligingstaak op zich te nemen. In genoemde gevallen zal het Landelijk Centraal Meldpunt ("LCM") van de Stichting IMN aan de bergingsonderneming vragen met twee voertuigen uit te rukken: één voor het uitvoeren van de berging en één voor het beveiligen van het incident.

Bergingsbedrijven mogen voor dergelijke opdrachten een gewoon bergingsvoertuig inzetten. Zij kunnen ook kiezen voor de inzet van een ander voertuig mits dit voldoet aan de eisen die in de Kwaliteitseisen voor Bergingsondernemingen 2013 - 2016 worden gesteld aan beveiligingsvoertuigen.


SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -