Afslag RAI gevaarlijkste wegvak van Nederland

Donderdag 15 januari 2015 (update 1 februari 2016)
De noordbaan van de A10 vóór de afslag RAI was in 2014 het gevaarlijkste stuk weg van Nederland. Het Landelijk Centraal Meldpunt ("LCM") van de Stichting IMN ontving in de loop van het jaar 129 meldingen van ongevallen tussen de hectometerpalen 14,0 en 16,9 van deze weg. Daarmee bezette A10 bij het Knooppunt Amstel in 2014 de eerste, derde en negende plaats van de top tien van gevaarlijkste wegvakken van Nederland. De verantwoordelijke berger ter plaatse is Bergnet. De cijfers zijn niet verrassend. Het gaat om een druk wegvak ter hoogte van een verkeersknooppunt en met een groot aantal op- en afritten. Wel was sprake van een stijging ten opzichte van eerdere jaren die mogelijk verband houdt met wijzigingen in de markering van dit wegvak in de loop van het jaar.


Europahal, RAI


Andere gevaarlijke plekken in 2014 waren, net als in voorgaande jaren, de Noordbaan van de A58 bij Knooppunt De Stok bij Roosendaal, het begin van de A2 bij Amsterdam en de Zuidbaan van het Gouwe Aquaduct op de A12. Een overzicht van de wegvakken waarop zich in 2014 de meeste ongevallen voordeden, is opgenomen in onderstaande tabel. Het totale aantal ongevallen in de top tien vertoonde een lichte daling ten opzichte van 2013.

Gevaarlijkste wegvakken per rijstrook in 2014

Rang Weg Hectometer Weghelft Ongevallen
11016,0 - 16,9Re51
25894,0 - 94,9Re43
31014,0 - 14,9Re41
4231,0 - 31,9Li41
51022,0 - 22,9Li40
61227,0 - 27,9Li40
71623,0 - 23,9Li38
82028,0 - 28,9Re38
91015,0 - 15,9Re37
101621,0 - 21,9Li37

De in dit bericht vermelde ranglijst is gebaseerd op absolute aantallen ongevallen per wegvak. Er wordt geen relatie gelegd tussen het aantal ongevallen en de verkeersintensiteit op het betrokken wegvak. Ongevallen die direct bij hulpverleners, alarmcentrales of het Centraal Meldpunt Vrachtwagens worden gemeld en niet bij de Stichting IMN, zijn niet in de cijfers verwerkt. Wegvakken die uit meerdere rijbanen bestaan, zoals voorkomt op knooppunten en wegen met parallelbanen, zijn in het overzicht behandeld als gold het één baan. Dit maakt de cijfers op de betrokken locaties niet zonder meer vergelijkbaar met de aantallen op lokaties waar slechts één rijbaan ligt.

SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -