Meer files en meer ongevallen in 2014

Woensdag 18 februari 2015 (update 10 maart 2016)
In 2014 ontving het Landelijk Centraal Meldpunt ("LCM") van de Stichting IMN 21.898 meldingen van ongevallen met personenvoertuigen. Dat was 5% meer dan in 2013. Daarmee is 2014 het eerste jaar sinds 2008 waarin het aantal ongevallen steeg ten opzichte van het jaar ervoor. De groei van het aantal ongevallen werd waarschijnlijk veroorzaakt door de toegenomen verkeersdrukte. De toename van het aantal ongevallen deed zich namelijk vooral voor in de periode van mei tot en met december. Juist in deze periode liet ook de filedruk op de Nederlandse hoofdwegen voor het eerst in jaren een flinke stijging zien.


Jeffrey Brockotter van Wolves Berging

De bergers op IM-wegen kregen in 2014 niet alleen meer ongevallen te verwerken. Er waren ook meer pechverplaatsingen, meer loze ritten en meer beveiligingsopdrachten. Het aantal pechverplaatsingen steeg met 11% van 29.407 naar 32.531, het aantal loze ritten met 7% van 11.566 naar 12.376. IM-bergers werden door Rijkswaterstaat ook steeds vaker ingezet om incidenten te beveiligen. Gebeurde dit in 2013 nog maar 78 keer, in 2014 zorgden IM-bergers 676 keer voor de beveiliging van hun eigen werkzaamheden. De inzet van bergingsbedrijven voor de beveiliging van incidentlocaties is een teken van het groeiende vertrouwen van Rijkswaterstaat in de professionaliteit van de bergingsbranche.


Het totale aantal IM-meldingen in 2014 kwam uit op 69.307, 9% meer dan in 2013. Die groei kwam vooral op het conto van de verkeerscentrales van Rijkswaterstaat. Die zorgden in 2014 voor bijna 5.000 extra meldingen. Het aantal politiemeldingen daalde licht. De politie bleef wel, als altijd, de belangrijkste bron voor de melding van verkeersongevallen. Twee derde van alle ongevallen op IM-wegen werd bij het LCM gemeld door een van de Nederlandse politiemeldkamers.


Type opdracht 2014 2013 Groei
Ongeval21.89820.8795% 
Pechverplaatsing32.53129.40711% 
Beveiligingsopdrachten67678
Onbeheerd voertuig1.8261.895(4%) 
Loze rit12.37611.5667% 
 
Hoofdwegennet59.85354.9679% 
Onderliggend9.4548.8587% 
 
Politie25.84826.140(1%) 
Rijkswaterstaat31.42926.48719% 
ANWB en Overig12.03011.1987% 
 
Totaal Opdrachten69.30763.8259% 

De toepassing van incident management op het onderliggend wegennet werd in 2014 niet noemenswaardig uitgebreid. Toch deed zich ook op die wegen een stijging van het aantal meldingen voor. De verdeling van het aantal IM-meldingen over de verschillende bergingsrayon is te vinden in het document IM-meldingen per rayon in 2014. De groei van het aantal meldingen was het grootst in de drukke rayons rond Rotterdam en Amsterdam.

SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -