431 Offertes voor IM-contracten 2016 - 2019

Donderdag 11 juni 2015
Vandaag vond in Den Haag de inschrijving plaats in het kader van de Europese aanbesteding van bergingswerkzaamheden op hoofdwegen in de periode 2016 - 2019. Door 88 bedrijven of combinaties van bedrijven werden in totaal 431 offertes ingediend voor 216 te gunnen werkgebieden. Een overzicht van de ingediende offertes is te vinden in het Proces Verbaal van Opening van de ontvangen inschrijvingen. Dit document geeft alleen informatie over de identiteit van de inschrijvers en de rayons waarop zij hebben ingeschreven.

De beoordeling van de volledigheid van de ontvangen offertes en de daarin aangeboden tarieven zal in de komende weken plaatsvinden. De voorlopige gunningsbeslissingen die op basis van die beoordeling worden genomen, zullen uiterlijk op 1 juli 2015 aan de aanbieders bekend worden gemaakt.


SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -