Bergers op nieuw asfalt

Woensdag 14 oktober 2015
In de afgelopen twaalf maanden zijn nieuwe IM-wegen in gebruik genomen bij onder meer Steenbergen, Leeuwarden en Sluiskil. De wegenbouwers hebben hun plaats op dit verse asfalt inmiddels overgedragen aan de in de betrokken gebieden actieve IM-bergers. De Stichting IMN heeft de nieuwe en verplaatste hectometerpalen op deze wegen deze week in haar kaartmateriaal opgenomen.De belangrijkste nieuwe wegen zijn de A4 bij Steenbergen, de N31 onder Leeuwarden en de Sluiskiltunnel in Zeeuws-Vlaanderen. Het nieuwe stuk snelweg bij Steenbergen is 15 kilometer lang en verbindt het uiteinde van de A29 bij Dinteloord met de A4 boven Bergen op Zoom. De weg werd op 21 november 2014 opengesteld voor het verkeer. De zogenaamde Haak om Leeuwarden ging een maand later open en voorziet Leeuwarden van een rondweg zonder gelijkvloerse kruisingen.

De Sluiskiltunnel, tot slot, is een droom die Zeeuwse bestuurders al tientallen jaren koesterden en die op 23 mei 2015 in vervulling is gegaan. De tunnel en de nieuwe stukken N62 aan weerszijden zorgen voor een directe verbinding tussen de Westerscheldetunnel en België. In het verleden moest het verkeer op deze route gebruik maken van een brug die gemiddeld vijf uur per dag open staat om passerende zeeschepen door te laten.

De vorige update van het kaartmateriaal van de Stichting IMN vond plaats in oktober 2014. Normaal gesproken wordt de kaart elke zes maanden ververst. Dat was dit jaar niet mogelijk als gevolg van de overgang van de exploitatie van het Landelijk Centraal Meldpunt ("LCM"), de meldcentrale van de Stichting IMN, naar een nieuwe marktpartij. Voor de vernieuwing van het kaartmateriaal en de daaraan gekoppelde systemen maakt de Stichting IMN gebruik van gegevens die door Rijkswaterstaat worden beheerd in het Nationaal Wegenbestand ("NWB").

SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -