Opnieuw meer ongevallen in 2015

Donderdag 10 maart 2016
Het aantal ongevallen op IM-wegen is in 2015 voor het tweede achtereenvolgende jaar gestegen. Bij het Landelijk Centraal Meldpunt ("LCM") van de Stichting IMN werden 23.437 ongevallen gemeld op wegen waarop incident management van toepassing is. Van die ongevallen vonden er 18.182 plaats op het hoofdwegennet, 7% meer dan in 2014 en het hoogste aantal sinds 2010. De stijging van het aantal verkeersongevallen ging hand in hand met een toename van de verkeersdrukte. De VerkeersInformatieDienst ("VID") rapporteerde over 2015 een toename van de totale filezwaarte met 23%.


Ongeval op de A16 in Rotterdam

In 2015 werden door IM-bergers ook meer pechverplaatsingen uitgevoerd. Dit type opdrachten, waarbij pechvoertuigen die gevaar opleveren voor het verkeer worden afgevoerd, steeg met 16% naar een totaal van 37.609, meer dan honderd per dag. Opvallend was tot slot de toename van het aantal door IM-bergers uitgevoerde beveiligingsopdrachten.


De beveiliging van incidentlokaties wordt in de meeste gevallen uitgevoerd door door de weginspecteurs van Rijkswaterstaat. Als de weginspecteur niet op tijd ter plaatse kan zijn, wordt dit beveiligingswerk door de verkeerscentrales van Rijkswaterstaat steeds vaker aan de berger toevertrouwd. Zo wordt vertraging van de uitvoering voorkomen. IM-bergers ontvingen vorig jaar 2.195 beveiligingsopdrachten, ruim drie keer zoveel als in 2014.


Type opdracht 2015 2014 Groei
Ongeval23.43721.8987% 
Pechverplaatsing37.60932.53116% 
Beveiligingsopdrachten2.195676225% 
Onbeheerd voertuig1.9371.8266% 
Loze rit14.71812.37619% 
 
Hoofdwegennet69.26159.85316% 
Onderliggend10.6359.45412% 
 
Politie26.37525.8485% 
Rijkswaterstaat40.11231.42928% 
ANWB en Overig13.40912.03011% 
 
Totaal Opdrachten79.89669.30715% 

De groei van het aantal IM-opdrachten kwam in de eerste plaats voor rekening van de verkeerscentrales van Rijkswaterstaat. Maar ook politie en alarmcentrales waren in 2015 actiever dan in voorgaande jaren. De toename van het aantal meldingen was ongelijk over het land verdeeld. In de drie noordelijke provincies, Flevoland en Utrecht nam het aantal IM-meldingen toe met meer dan 25%. In Noord-Holland, Noord-Brabant en Limburg bleef de groei ten opzichte van 2014 beperkt tot 6%. De verdeling van het aantal IM-meldingen over de verschillende bergingsrayons is te vinden in het document IM-meldingen per rayon in 2015.

SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -