Record aantal ongevallen in 2016

Vrijdag 13 januari 2017
In 2016 verwerkte het Landelijk Centraal Meldpunt ("LCM") van de Stichting IMN 25.066 ongevalsmeldingen op IM-wegen. Dat is 7% meer dan in 2015 en 21% meer dan in 2013. In 2013 bereikte het aantal ongevalsmeldingen op hoofdwegen na een jarenlange daling een minimum van 20.760. De groei in de afgelopen jaren lijkt het gevolg van het toenemend gebruik van mobiele telefoons achter het stuur.

Koolen Garage en Bergingsbedrijf in Emmen

Koolen Garage en Bergingsbedrijf in Emmen (foto: Bianca Verhoef)

Er werden meer records gebroken in 2016. Het totale aantal IM-opdrachten kwam uit op 91.854. Dat was 15% meer dan in 2015 en 13% boven het record dat in 2012 gevestigd werd. De groei deed zich voor bij vrijwel alle typen opdrachten, bij alle meldende instanties en in alle delen van het land. In sommige werkgebieden groeide het aantal IM-opdrachten met meer dan 50%. Zo zag Koolen Garage en Bergingsbedrijf in Emmen de werkdruk in de rayons D57, D58 en D59 bijna verdubbelen.(zie voor een overzicht: IM-meldingen per rayon in 2016).

IM-opdrachten in 2016

Type opdracht 2016 2015 Groei
Ongeval25.06623.3997% 
Pechverplaatsing44.75137.35120% 
Beveiliging2.1322.195-3% 
Onbeheerd voertuig2.2901.91719% 
Loze rit17.61514.91218% 
 
HWN79.71069.17515% 
OWN12.14410.59915% 
 
Politie27.45226.2605% 
Rijkswaterstaat48.95440.20822% 
ANWB en Overig15.44813.30616% 
 
Totaal Opdrachten91.85479.77415% 

Het aantal beveiligingsopdrachten dat door bergingsbedrijven werd uitgevoerd nam niet toe. Bij bergingswerkzaamheden op hoofdwegen dient de plaats van het ongeval te worden beveiligd. Dit gebeurt met een leeg voertuig dat de incidentlocatie afschermt van het passerende verkeer. De beveiligingstaak wordt normaal gesproken uitgevoerd door een weginspecteur van Rijkswaterstaat. Als deze niet tijdig ter plaatse kan zijn, dient de wegbeheerder de IM-berger opdracht te geven om met een tweede voertuig uit te rukken. De berger kan dan zelf de vereiste veiligheidsmaatregelen nemen.

IM-Opdrachten 2010 - 2016
De beveiligingsopdracht aan de IM-berger blijft echter vaak achterwege. Dat heeft onwenselijke gevolgen. Als de weginspecteur niet snel ter plaatse kan zijn, moet de berger op de plaats van het incident op beveiliging wachten. Dit vertraagt de afhandeling van het incident. Het is bovendien gevaarlijk, zo gevaarlijk dat de IM-bergers zich vaak genoodzaakt zien om de berging onbeveiligd uit te voeren. De Stichting IMN en Rijkswaterstaat werken op dit moment samen aan een snelle oplossing van dit probleem.


SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -