LCM in de bloemen

Vrijdag 17 februari 2017
Het vierde kwartaal van 2016 was het beste en het drukste kwartaal uit de geschiedenis van het Landelijk Centraal Meldpunt ("LCM") van de Stichting IMN. Ruim 95% van de meer dan 32.000 binnenkomende telefoongesprekken werd binnen 15 seconden aangenomen. In voorgaande kwartalen in 2015 en 2016 lag dit cijfer tussen de 91 en 94%. In de jaren daarvoor stelde de Stichting IMN minder hoge eisen en lag het percentage onder de 90.

Medewerkers van het Landelijk Centraal Meldpunt

Medewerkers van het Landelijk Centraal Meldpunt

Ook de inschakeling van bergingsbedrijven op IM-wegen verliep sneller dan ooit. Ruim 85% van alle IM-opdrachten werd elektronisch verstrekt. In de resterende gevallen werd de berger telefonisch ingeschakeld. De betrokken gesprekken werden vrijwel allemaal binnen de 2 minuten afgehandeld. Voor slechts 1,6% van de verstrekte bergingsopdrachten was meer tijd nodig. Ook dit was een record.

Met deze cijfers voldeed de exploitant van het LCM, Allianz Global Assistance, aan alle gestelde contractuele voorwaarden. Dit was een buitengewone prestatie gegeven de grote drukte in het vierde kwartaal. Het LCM kreeg in de laatste drie maanden van 2016 gemiddeld 268 IM-meldingen per dag te verwerken. Dit waren er 18 meer (7%) dan in het drukste kwartaal tot dat moment.

SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -