Flitsmeister meldt ongevallen aan LCM

Vrijdag 23 juni 2017
Sinds afgelopen maandag accepteert de Stichting IMN, bij wijze van proef, ongevalsmeldingen van Flitsmeister. Flitsmeister is een app die weggebruikers de mogelijkheid biedt om informatie te delen over snelheidscontroles, files, ongevallen en andere verkeersstoringen. Zodra een ongeval door tenminste drie gebruikers van Flitsmeister is gemeld, ontvangt het LCM een elektronisch bericht. Dit wordt vervolgens zonder vertraging omgezet in een elektronische opdracht aan de ter plaatse actieve IM-berger.

Flitsmeister meldt ongevallen aan LCM

Jorn de Vries van Flitsmeister

De eerste ervaringen leren dat de elektronische ongevalsmeldingen van Flitsmeister het LCM soms minuten eerder bereiken dan de corresponderende melding uit andere bronnen. In de komende maanden onderzoekt de Stichting IMN samen met Rijkswaterstaat wat de kwaliteit van de meldingen is en hoe ze kunnen worden ingepast in de bedrijfsvoering van het LCM. Flitsmeister heeft meer dan een miljoen gebruikers. De app is ontwikkeld en wordt geëxploiteerd door Flitsmeister BV in Veenendaal.

FlitsMeistermelding in de EMI app

Een Flitsmeister melding in de EMI app en op www.ongevallenradar.nl

SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -