LCM terug naar SOS

Dinsdag 18 september 2018
SOS International ("SOS") wordt op 9 juni 2019 de nieuwe uitvoerder van het Landelijk Centraal Meldpunt ("LCM") van de Stichting IMN. De exploitatie van het LCM was in de afgelopen maanden onderwerp van een aanbestedingsprocedure. In die procedure is SOS als winnaar uit de bus gekomen. SOS was ook in 2015 en 2016 beheerder van het LCM.

LCM terug naar SOS

Edwin Kiewik, Hajrudin Smajilbegovic, Caroline Stoové, Marcel van der Meulen, Peter Tangstrøm en Wim Buys van SOS International

Het gunningsbesluit heeft een voorlopig karakter. Deelnemers aan de aanbestedingsprocedure hebben gelegenheid om tegen de genomen beslissing in beroep gaan. Verder zal SOS een aantal praktijktests uit moeten voeren. Als die met succes worden doorlopen, volgt begin 2019 definitieve gunning. De exploitatie van het Landelijk Centraal Meldpunt wordt gegund voor een periode van vijf jaar.

Het LCM is de meldcentrale van de Stichting IMN en verwerkt jaarlijks ruim 120.000 meldingen van incidenten met personenvoertuigen. Het gaat om 55.000 meldingen van ongevallen en 65.000 meldingen van pechvoertuigen die een gevaar opleveren voor het verkeer. Meldingen worden ontvangen van de meldkamers van politie, de verkeerscentrales van Rijkswaterstaat en van de alarmcentrale van de ANWB. Op basis van de ontvangen meldingen zorgt het LCM voor de inschakeling van een bergingsbedrijf.

SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -