SOS uit de startblokken in Beets (NH)

Vrijdag 8 november 2019
Op 5 november 2019 kwam de exploitatie van het Landelijk Centraal Meldpunt ("LCM") van de Stichting IMN in handen van CED Nederland ("CED"), de moedermaatschappij van SOS International ("SOS"). Daarmee viel het doek voor Allianz Global Assistance ("AGA") dat het LCM bijna tien jaar lang onder zijn hoede had.

Ryan Florijn (R), voorzitter van de Stichting IMN, feliciteert Hans Coffeng, directeur van CED, met de overname van het LCM voor het kantoor van SOS International in Amsterdam-Zuidoost op 5 november 2019.

Ryan Florijn (R), voorzitter van de Stichting IMN, feliciteert Hans Coffeng, directeur van CED, met de overname van het LCM voor het kantoor van SOS International in Amsterdam-Zuidoost op 5 november 2019

AGA zorgde in de afgelopen tien jaar voor een radicale vernieuwing van de meldcentrale van de Stichting IMN. Het aantal IM-meldingen verdubbelde van nog geen 60.000 in 2009 tot meer 130.000 in de afgelopen twaalf maanden. AGA zag toe op de implementatie van zeer hoge service levels bij de telefonische afhandeling van incidentmeldingen. Daarnaast was het bedrijf verantwoordelijk voor de invoering van het Elektronisch Meldsysteem Incident Management ("EMI"), het systeem dat de telefonische opdrachtverlening aan bergers verving door elektronisch berichtenverkeer.

Hanneriek Jansen, een van de grondleggers van het moderne LCM bij AGA

Hanneriek Jansen, een van de grondleggers van het moderne LCM bij AGA

De gunning van het LCM aan SOS heeft een looptijd van maximaal vijf jaar en is het resultaat van een aanbestedingsprocedure die plaatsvond in 2018. Deze mondde in september 2018 uit in een voorlopige gunning aan SOS. In de periode die volgde heeft SOS de infrastructuur ingericht die nodig is om het LCM te kunnen draaien. Die infrastructuur is in 2019 onderworpen aan een intensieve testprocedure. In de zomer werd geconcludeerd dat door SOS aan alle eisen werd voldaan waarna op 30 juli 2019 een definitief gunningsbesluit werd genomen.

Remco Muller, projectmanager voor de implementatie van het LCM bij SOS, tijdens de officiŽle ingebruikneming van het LCM op 5 november 2019 in Amsterdam

Remco Muller, projectmanager voor de implementatie van het LCM bij SOS, tijdens de officiële ingebruikneming van het LCM op 5 november 2019 in Amsterdam

De eerste melding die afgelopen dinsdag door SOS werd aangenomen arriveerde om 12:09 uur uit de Verkeerscentrale Noordwest-Nederland van Rijkswaterstaat. Het ging om een pechverplaatsing op de A7 bij het gehucht Beets tussen Purmerend en Hoorn. De verantwoordelijke berger was Schoenmaker en Zn uit Avenhorn. Omdat niet alle telefoonlijnen op hetzelfde moment werden overgeschakeld kon het gebeuren dat AGA zijn laatste melding twintig minuten later afwikkelde. De ANWB meldde een gevaarlijk pechgeval op de A2 bij Maarheeze. Mila Doorn van AGA zond de melding via het elektronisch Meldsysteem Incident Management ("EMI") door aan Autosleepbedrijf Sprankenis uit Leende.

Wisseling van de wacht: de laatste meldingen van AGA (eindigend op NLD) en de eerste meldingen van SOS op 5 november 2019

Wisseling van de wacht: de laatste meldingen van AGA (eindigend op NLD) en de eerste meldingen van SOS op 5 november 2019

SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -