Bergingsopleiding van DON Opleidingen en Vreugdenhil Berging formeel erkend

Dinsdag 23 juli 2020
De Stichting IMN is overgegaan tot erkenning van de nieuwe bergingsopleiding van DON Opleidingen en Vreugdenhil Berging. Dit is gebeurd op basis van een audit van de eerste aflevering van deze cursus die plaatsvond tussen 29 juni tot en 10 juli 2020. De audit toonde aan dat de opleiding voldoet aan de door Stichting IMN gestelde eisen. DON Opleidingen is een grote partij op het gebied van verkeersopleidingen voor particulieren en bedrijven. Vreugdenhil Berging is actief als bergingsbedrijf in Zuid-Holland.

Bergingsopleiding van DON Opleidingen en Vreugdenhil Berging formeel erkend

De opleiding richt zich op de praktijk en theorie van het bergen van personenvoertuigen. Daarnaast schenkt de cursus aandacht aan de veiligheidsmaatregelen die bij het bergen op hoofdwegen in acht genomen moeten worden. De opleiding duurt twee weken. Het theorie-onderwijs wordt gegeven in het opleidingscentrum van DON Opleidingen in Naaldwijk. De praktijklessen vinden plaats in de nieuwe vestiging van Vreugdenhil Berging in Rijswijk. De opleiding wordt afgesloten met een examen dat wordt afgenomen onder verantwoordelijkheid van Tüv Nederland.

SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -