Onder de radar

Dinsdag 10 mei 2022 (update 16 mei 2022)
IM-bergers behaalden zeer goede aanrijdtijden in het eerste kwartaal van 2022. Er werden 27.880 bergingsopdrachten uitgevoerd op IM-wegen, 4% minder dan in het laatste kwartaal van 2021. De gemiddelde aanrijdtijd bij deze verrichtingen was 12:04 minuten. Als rekening wordt gehouden met vertraging als gevolg van files kwam dit cijfer uit op 10:46 minuten. Deze prestatie was niet alleen toe te schrijven aan het werk van een kleine groep snelle bergers in de Randstad. Ook minder opvallende vakbroeders leverden in dit en in vorige kwartalen uitstekende prestaties.

Arjan Leijssenaar van De Jonge Internationale Berging en Transport

Arjan Leijssenaar van De Jonge Internationale Berging en Transport bij een geschaarde personenauto met aanhanger op de A28 op 15 februari 2022

Een voorbeeld is Autohulpdienst Broekmans, de grootste IM-berger in Limburg met vestigingen in Venlo en Roermond. Dit bedrijf boekt in het gebied dat loopt van Geijsteren bij Venraij tot aan Linne onder Roermond (rayons L355, L358 en L362) al sinds het begin van de lopende contractperiode in 2019 resultaten die de gestelde normen ruimschoots te boven gaan. Hetzelfde geldt voor De Jonge Internationale Berging en Transport in Hoogeveen. De Jonge bedient bijna zestig kilometer snelweg en een tweetal N-wegen in het zuiden van Drenthe. Ook dat gebeurt elk kwartaal opnieuw met solide aanrijdtijden.

Snelste bergers 2022-Q1

Rank Vorige Berger ART gemiddeld Bergingen
1(1)Vliet06:33723
2(3)Barendregt07:232.464
3(2)Vreugdenhil07:331.039
4(4)Roos08:23729
5(7)Hooikammer08:42263

De ranglijst beperkt zich tot bedrijven die in het afgelopen kwartaal ten minste 250 bergingen hebben uitgevoerd. De voor elk bedrijf gepresenteerde aanrijdtijd is het gewogen gemiddelde van de gemiddelde aanrijdtijden in alle aan het betrokken bedrijf gegunde rayons.

De snelste bergers van het kwartaal waren zoals gebruikelijk de bedrijven die werken langs de corridor van Schiphol via Den Haag en Rotterdam naar Dordrecht. De lijst werd net als in het vorige kwartaal aangevoerd door Bergingscentrale H. v.d. Vliet, dat opereert vanuit een magische locatie met "eigen" opritten in de oksel van de A4 en A44 bij Abbenes. Van der Vliet is zo snel omdat het bedrijf vaak al naar een incident onderweg is op basis van eigen informatie, dus voordat het voorval bij het Landelijk Centraal Meldpunt ("LCM") van de Stichting IMN is gemeld. Dat gebeurt niet alleen tijdens kantooruren, maar ook in het holst van de nacht, zoals bij een pechverplaatsing op de A44 om half twee 's nachts op 29 januari.

Len van Helden van Autohulpdienst Broekmans

Len van Helden van Autohulpdienst Broekmans voert een pechverplaatsing uit op de A73 op 2 mei 2022.

Takel-, Berging- en Transportbedrijf A. Barendregt in Rhoon was niet de snelste berger van het kwartaal, maar wel het bedrijf dat op het meest uitgestrekte netwerk van IM-wegen zeer snelle tijden realiseerde. Op die ranglijst nam ook Autobedrijf Istarland een opvallende positie in. Het bedrijf behaalde op de N57 en N59 in Schouwen Duiveland een gemiddelde aanrijdtijd die ruimschoots onder de acht minuten lag.

IM-bergers met gemiddelde aanrijdtijd onder 8 minuten

Berger Rayons Areaal (km) Bergingen
BarendregtZH166, ZH167, ZH168, ZH173, ZH175, ZH177125,32025
VlietNH13676,2613
GraafZH16357,7857
VreugdenhilZH15654,7711
IstarlandZ28151,320
HooikammerD5444,165
RoosZH163a33,2435
CollewijnG3532,258
HauloNH11727,143
EijckGL25118,338
 
Totaal520,14.865
Totaal landelijk8.730,027.880
Aandeel rayons met ART onder 8 minuten6,0%17,4%

Acht bedrijven wisten in het eerste kwartaal in één of meer werkgebieden alle bergingen uit te voeren met een aanrijdtijd binnen de normtijden van twintig minuten overdag en vijfentwintig minuten in de nachturen tussen 23:00 en 05:00 uur. Schoenmaker en Zn in Avenhorn lukte dit op een wegennet met een totale lengte van bijna 80 kilometer. Haulo Berging in Alkmaar en De Driesprong in Leunen bij Venraij volgden met een perfecte score op respectievelijk 66 en 56 kilometer IM-weg.

IM-bergers met 100% performance

Berger Rayons Areaal (km) Bergingen
SchoenmakerNH12378,3187
HauloNH114, NH11766,384
DriesprongL35356,152
IstarlandZ28151,320
BarendregtZH175, ZH17750,2344
HeiltjesGL268, NB33047,278
CollewijnG3532,258
WolvesO8216,339
 
Totaal415,9920
Totaal landelijk8.730,027.880
Aandeel 100%4,8%3,3%

In de tabellen worden alleen rayons vermeld waarover in het afgelopen kwartaal een compleet kwartaalrapport werd uitgebracht. Dit zijn rayons waarin twintig of meer bergingen werden uitgevoerd én rayons waarvoor het afgelopen kwartaal het laatste was in een reeks van kwartalen waarin de voor het opstellen van een rapportage vereiste minimum van twintig bergingen werd overschreden. Gemiddelde aanrijdtijden zijn gerapporteerd na correctie voor vertraging als gevolg van files. Bij de bepaling van het aantal kilometers weg in elk rayon zijn de twee rijbanen van wegen met gescheiden rijbanen als aparte wegen geteld. Aan de gegevens in de tabellen kunnen geen rechten worden ontleend.

SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -