Hoogtij

Maandag 19 december 2022
Op 8 december nam de Stichting IMN afscheid van haar scheidend voorzitter Ryan Florijn. Florijn werd na een carrière binnen Achmea op 6 september 2017 directeur van Eurocross. Het was zijn eerste functie in de professionele hulpverlening aan automobilisten. Dat belette hem niet om vrijwel direct na zijn benoeming te worden gekozen tot voorzitter van de Stichting IMN, een rol die hij vervulde tot 1 juli van dit jaar.

Afscheid Ryan Florijn

Ryan Florijn neemt op 8 december in Bosch en Duin het traditionele afscheidscadeau voor bestuursleden van de Stichting IMN in ontvangst

Tijdens het voorzitterschap van Florijn behaalden IM-bergers de beste aanrijdtijden uit de geschiedenis van de Stichting IMN. Dit was voor een belangrijk deel het gevolg van een nieuwe methode van aanbesteden. IM-bergers konden in de contractperiode 2019 - 2022 hogere tarieven bedingen als ze lagere aanrijdtijden behaalden. Dat zorgde voor betere tarieven voor bergers en veel betere prestaties voor de klanten van de Stichting IMN.

Ryan Florijn truck

foto: Van Mourik

Ook bij het Landelijk Centraal Meldpunt ("LCM") van de Stichting IMN traden veranderingen op. Het berichtenverkeer met Rijkswaterstaat werd geautomatiseerd. Daarmee kwam een einde aan de telefonische doorgifte van incidentmeldingen. Ryan Florijn zag het jaarlijks aantal IM-meldingen stijgen van 125.000 bij zijn aantreden naar 190.000 op het moment van zijn afscheid. De exploitatie van het LCM was in 2021 onderwerp van een aanbesteding. Deze mondde vlak voor het vertrek van Florijn uit in het besluit om die exploitatie met ingang van 28 december van dit jaar voor vijf jaar in handen te geven van de VHD in Deventer.

SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -