Gunningen in 115 rayons

Vrijdag 14 april 2023 (update 3 augustus 2023)
Vandaag heeft de Stichting IMN de uitslag bekend bekend gemaakt van de tweede ronde van de aanbesteding van bergingsovereenkomsten voor de contractperiode 2023 - 2026. Alle inschrijvers zijn schriftelijk geïnformeerd. In 115 rayons is een voorlopig gunningsbesluit genomen. Een overzicht van deze besluiten is te vinden in onderstaande tabel. In 56 rayons is de aanbesteding aangehouden en zal zo snel mogelijk een beslissing vallen. In 45 rayons is geen geldige inschrijving ontvangen en is de aanbesteding ingetrokken. De Stichting IMN beraadt zich over de manier waarop zij in die werkgebieden alsnog tot gunning van de werkzaamheden kan komen.

Een onbeheerd achtergaten voertuig vandaag op N640 bij Oudenbosch (IM - 23068835; foto: weginspecteur Sven)

Een onbeheerd achtergaten voertuig vandaag op N640 bij Oudenbosch (IM - 23068835; foto: weginspecteur Sven)

Inschrijvers hebben tot en met 4 mei de gelegenheid om tegen een gunningsbesluit een kortgeding in te stellen. Als dat niet gebeurt, krijgen de voorlopige gunningsbesluiten op dat moment een definitief karakter. In rayons waarin wel een kortgeding aanhangig wordt gemaakt, zal definitieve gunning plaatsvinden nadat uitspraak is gedaan.

Provincie Drenthe

Rayon Bedrijf
D51Hamstra Internationaal Bergingsbedrijf
D52Hamstra Internationaal Bergingsbedrijf
D57Koolen Garage en Bergingsbedrijf
D58Koolen Garage en Bergingsbedrijf
D59Koolen Garage en Bergingsbedrijf

Provincie Friesland

Rayon Bedrijf
F18Speerstra Workum

Provincie Flevoland

Rayon Bedrijf
FL100Delta Berging & Transport
FL101Delta Berging & Transport
FL103Bergnet
FL104Bergnet

Provincie Groningen

Rayon Bedrijf
G35Collewijn & Zn.

Provincie Gelderland

Rayon Bedrijf
GL235Kraan- en Bergingsbedrijf Stouwdam
GL236Kraan- en Bergingsbedrijf Stouwdam
GL237Wolves Mobiliteit
GL238Kraan- en Bergingsbedrijf Stouwdam
GL239Delta Berging & Transport
GL241Delta Berging & Transport
GL242Wolves Mobiliteit
GL243Bergnet
GL245Wolves Mobiliteit
GL246Wolves Mobiliteit
GL260Kooijman Mobiliteit
GL268Autohulpdienst Ben Heiltjes

Provincie Limburg

Rayon Bedrijf
L351Autohulpdienst Ben Heiltjes
L352Autohulpdienst Broekmans
L353De Driesprong
L355Autohulpdienst Broekmans
L357Autohulpdienst Broekmans
L358Autohulpdienst Broekmans
L359Autohulpdienst Broekmans
L361Autohulpdienst Broekmans
L362Autohulpdienst Broekmans
L363Autohulpdienst Broekmans
L364Van Dongen Berging
L366Takel- en Taxibedrijf Grootveld
L367Takel- en Taxibedrijf Grootveld
L368Logicx Berging
L369Logicx Berging

Provincie Noord Brabant

Rayon Bedrijf
NB310Besems Recovery Service
NB319Bergingsdienst.nl
NB320Bergingsdienst.nl
NB324Autohulpdienst Ben Heiltjes
NB330Autohulpdienst Ben Heiltjes
NB332Autohulpdienst Ben Heiltjes

Provincie Noord Holland

Rayon Bedrijf
NH113Haulo Berging
NH114Haulo Berging
NH116Haulo Berging
NH117Haulo Berging
NH118Theo Rood Berging- en Transport
NH121Theo Rood Berging- en Transport
NH122Haulo Berging
NH123Schoenmaker en Zn
NH125Bergnet
NH126Hoogwout Berging
NH127Garage Transportbedrijf Cees Jonk Zonen
NH128Garage Transportbedrijf Cees Jonk Zonen
NH129Bergnet
NH130Bergnet
NH131Bergnet
NH132Bergnet
NH133Bergnet
NH134Bergnet
NH135Bergnet
NH136Bergingscentrale H. van der Vliet
NH138Hoogwout Berging
NH142Bergnet
NH143BergingsCombinatie Utrecht

Provincie Overijssel

Rayon Bedrijf
O73Wolves Mobiliteit
O74Autax
O75Autax
O76Wolves Mobiliteit
O77Wolves Mobiliteit
O81Wolves Mobiliteit
O82Wolves Mobiliteit

Provincie Utrecht

Rayon Bedrijf
U205Bergnet
U206Bergnet
U207Bergnet
U210BergingsCombinatie Utrecht
U211BergingsCombinatie Utrecht
U212BergingsCombinatie Utrecht
U214Bergnet
U216BergingsCombinatie Utrecht
U219Logicx Berging
U228BergingsCombinatie Utrecht

Provincie Zeeland

Rayon Bedrijf
Z281Autobedrijf Istarland
Z283Berging Combinatie Zeeland
Z285Berging Combinatie Zeeland
Z286Berging Combinatie Zeeland
Z287Van Egeraat Berging en Transport
Z289Berging Combinatie Zeeland

Provincie Zuid-Holland

Rayon Bedrijf
ZH151Bergingscentrale H. van der Vliet
ZH152BRL Leiden
ZH153BRL Leiden
ZH154Combinatie BRL - Van der Vliet - Vreugdenhil
ZH156Vreugdenhil Berging
ZH157BRL Leiden
ZH161Roos Autoberging
ZH162Jan van de Graaf Jr.
ZH163Jan van de Graaf Jr.
ZH163ATakel-, Berging- en Transportbedrijf A. Barendregt
ZH164Jan van de Graaf Jr.
ZH166Takel-, Berging- en Transportbedrijf A. Barendregt
ZH167Takel-, Berging- en Transportbedrijf A. Barendregt
ZH168Takel-, Berging- en Transportbedrijf A. Barendregt
ZH169Logicx Berging
ZH170't Hart van de Krimpenerwaard
ZH171't Hart van de Krimpenerwaard
ZH172Takel en Berging Vermaat
ZH173Takel-, Berging- en Transportbedrijf A. Barendregt
ZH175Takel-, Berging- en Transportbedrijf A. Barendregt
ZH177Takel-, Berging- en Transportbedrijf A. Barendregt
ZH180Takel-, Berging- en Transportbedrijf A. Barendregt
ZH181Takel-, Berging- en Transportbedrijf A. Barendregt
ZH185Takel-, Berging- en Transportbedrijf A. Barendregt
ZH186Vreugdenhil Berging

Aan de inhoud van de tabel kunnen geen rechten worden ontleend.

SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -