Barendregt mindert vaart

Vrijdag, 5 mei 2023
Ary Barendregt gaat het rustig aan doen. De oprichter en directeur van Takel- Berging- en Transportbedrijf A. Barendregt in Rhoon, de snelste IM-berger van Nederland, heeft de leiding van zijn bedrijf op 5 april van dit jaar overgedragen aan Patrick Scholten en Jaap-Jan Barendregt. Beide zijn reeds jaren in de onderneming actief. Barendregt werkte eerst voor de baggerdivisie van Volker Stevin in de Perzische Golf. In 1993 maakte hij zijn entree in de bergingsbranche.

Patrick Scholten (L) en Jaap-Jan Barendregt, de nieuwe directeuren van Takel-, Berging - en Transportbedrijf A. Barendregt

Patrick Scholten (L) en Jaap-Jan Barendregt, de nieuwe directeuren van Takel-, Berging- en Transportbedrijf A. Barendregt

Het vertrek van Ary Barendregt kwam na een kwartaal waarin het bedrijf, net als in veel voorgaande kwartalen, de laagste gemiddelde aanrijdtijd van alle IM-bergers in het land behaalde. Het was een druk kwartaal waarin IM-bergers gezamenlijk 33.505 bergingen uitvoerden. De gemiddelde aanrijdtijd voor deze IM-opdrachten kwam uit op 11:50 minuten. Dat was sneller dan in de twee voorgaande kwartalen.

Snelste bergers 2023-Q1

Rank Vorige Berger ART gemiddeld Bergingen
1(1)Barendregt07:362.851
2(6)Vliet08:47836
3(5)Graaf08:581.524
4(2)Vreugdenhil09:091.899
5(4)Hoogwout09:32850

Er waren ook andere bergingsbedrijven die zich in het eerste kwartaal onderscheidden. Dat waren uiteraard de bedrijven die Barendregt op de lijst van snelste bergers volgden. Maar opmerkelijk was ook de prestatie van Collewijn & Zn. In Nuis en van Garagebedrijf H. Fruitema in Oude Pekela. Beide Groningse bergers behaalden in relatief stille rayons een gemiddelde aanrijdtijd van minder dan acht minuten. In werkgebieden met relatief weinig meldingen is dat vaak moeilijker dan in drukke rayons, omdat het tijdstip waarop men in actie moet komen onmogelijk kan worden voorzien.

IM-bergers met gemiddelde aanrijdtijd onder 8 minuten

Berger Rayons Areaal (km) Bergingen
AutaxO7425,729
BarendregtZH166, ZH167, ZH168, ZH173, ZH175151,82.038
CollewijnG3532,284
FruitemaG3814,123
GraafZH16357,7994
KuzeeZ28530,941
VreugdenhilZH15654,7846
 
Totaal367,14.055
Totaal landelijk8.730,033.505
Aandeel rayons met ART onder 8 minuten4,2%12,1%

De lijst van bedrijven die voor alle ontvangen opdrachten een aanrijdtijd behaalden binnen de normtijden van twintig minuten overdag en 25 minuten in de nachturen werd in het eerste kwartaal aangevoerd door De Driesprong in Leunen (L). De bij de rangschikking op die lijst gehanteerde maatstaf is de omvang van het bediende netwerk. De Driesprong ontfermt zich in Noord-Limburg over ruim 56 kilometer aan IM-wegen. Op die wegen handelde De Driesprong 60 bergingen af, allemaal met een aanrijdtijd binnen de normtijden.

IM-bergers met 100% performance

Berger Rayons Areaal (km) Bergingen
DriesprongL35356,160
BarendregtZH168, ZH17549,6668
CollewijnG3532,284
HeiltjesNB33028,157
AutaxO7425,729
HauloNH11324,221
WolvesO8216,328
FruitemaG3814,123
 
Totaal246,3970
Totaal landelijk8.730,033.505
Aandeel 100%2,8%2,9%

In de tabellen worden alleen rayons vermeld waarover in het afgelopen kwartaal een compleet kwartaalrapport werd uitgebracht. Dit zijn rayons waarin twintig of meer bergingen werden uitgevoerd én rayons waarvoor het afgelopen kwartaal het laatste was in een reeks van kwartalen waarin de voor het opstellen van een rapportage vereiste minimum van twintig bergingen werd overschreden. Gemiddelde aanrijdtijden zijn gerapporteerd na correctie voor vertraging als gevolg van files. Bij de bepaling van het aantal kilometers weg in elk rayon zijn de twee rijbanen van wegen met gescheiden rijbanen als aparte wegen geteld. Aan de gegevens in de tabellen kunnen geen rechten worden ontleend.

SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -