Aanbesteding 2023 – 2026

Op deze pagina vindt u de aanbestedingsstukken voor de aanbesteding van bergingsovereenkomsten op IM–wegen in de periode 2023 – 2026. De aankondiging van deze aanbesteding is gepubliceerd op www.tenderned.nl.

Voor wie

De stukken zijn van belang voor bedrijven die wensen deel te nemen aan de aanbesteding van bergingswerkzaamheden op IM–wegen voor de contractperiode van 1 februari 2023 tot en met 31 maart 2026.

De documenten

 1. Aanbestedingsleidraad 2023–2026
 2. Bergingsovereenkomst 2023–2026
 3. Kwaliteitseisen 2023–2026
 4. Landelijke Rayonindeling 2023–2026
 5. Offerteformulier 2023–2026
 6. Uniform Europees Aanbestedingsdocument *
 7. Beroepsreglement 2023–2026
 8. IM-opdrachten per rayon 2021
 9. IM-meldingen in 2021 naar Tijdstip en Locatie
 10. Nota van Inlichtingen 2023 - 2026
 11. Tweede Nota van Inlichtingen 2023 - 2026
 12. Proces Verbaal van Inschrijving 2023 - 2026

*) Niet openen in de browser maar downloaden en vervolgens openen in Acrobat Reader.

Handig: Alle aanbestedingsdocumenten in één zip–file

Nota Bene

 1. De aanbestedingsstukken wijken af van de documenten die voor de Aanbesteding 2019 – 2022 zijn gebruikt. Stichting IMN adviseert belangstellenden daarom met nadruk om de stukken grondig te bestuderen.


SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -