Klachten

Klachten over de uitvoering van bergingswerkzaamheden voor personenvoertuigen op hoofdwegen kunnen worden ingediend bij de Stichting IMN via haar emailadres .

Het is van belang dat bij een klacht de volgende gegevens worden vermeld:

Klachten van wegbeheerders en politievertegenwoordigers worden door de Stichting IMN altijd onderzocht. De resultaten van dit onderzoek en de eventueel genomen maatregelen worden aan de klager bekend gemaakt.

SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -