SIMN offertebrief aan bergers verstuurd

Vrijdag 30 juni 2006
Op 29 juni jongstleden heeft de Stichting IMN aan alle haar bekende bergingsondernemingen een uitnodiging gestuurd om deel te nemen aan de aanbesteding van werkzaamheden in het kader van de eerste berging van personenvoertuigen op IM –wegen voor de periode 1 april 2007 – 31 maart 2010. Bij deze uitnodiging is een offerteformulier gevoegd waarop de offerte kan worden uitgebracht.

Als u geen brief van de Stichting heeft ontvangen, willen wij u vragen om ons per email op de hoogte te stellen van uw adresgegevens en emailadres.

De door de Stichting verzonden offertebrief met bijbehorend formulier
kunt u hier downloaden.

Update Landelijke Rayonindeling

In de afgelopen maanden zijn (merendeels kleine) mutaties doorgevoerd in het bestand van IM-wegen. Wij adviseren u daarom om, voordat u uw offerte indient, kennis te nemen van de laatste versie van de rayonindeling.
De laatste versie van het aanbestedingsdocument "Landelijke Rayonindeling 2007 - 2010" kunt u hier downloaden.

SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -