Laatste nieuws


112 valt stil

Dinsdag 20 september 2022
112 valt stil Het tweede kwartaal van 2022 was het drukste kwartaal voor IM-bergers ooit. De politiemeldkamers speelden in de stroom van incidentmeldingen echter nauwelijks een rol. De bergers op hoofdwegen voerden 34.234 bergingsopdrachten uit. Dat was 12% meer dan het record dat werd gevestigd in het derde kwartaal van 2021. Slechts 3% van deze meldingen (1.333) was afkomstig van een van de operationele centra (meldkamers) van de politie. In het eerste kwartaal van 2021 was dat nog 8% (3.040).
lees meer ...


Beroepszaken in 74 rayons

Donderdag 25 augustus 2022
Beroepszaken in 74 rayons In 74 rayons is beroep ingesteld tegen de gunningsbeslissingen die door de Stichting IMN zijn genomen in het verband van de aanbesteding van bergingsovereenkomsten voor de contractperiode 2023 - 2026. Alle bezwaren zijn voorgelegd aan de Commissie van Beroep. Er zijn geen kortgedingen aanhangig gemaakt. In de meeste gevallen richten de beroepszaken zich tegen beslissingen om de aanbesteding in een rayon te staken. In acht rayons wordt beroep ingesteld tegen een door de Stichting IMN genomen voorlopige gunningsbeslissing.
lees meer ...

Bergers op hoofdwegen in 2019 – 2022

De Stichting IMN is verantwoordelijk voor de berging van personenvoertuigen op de belangrijke doorgaande wegen in Nederland. Voor dat doel werkt de Stichting IMN samen met 58 gekwalificeerde bergingsbedrijven. Hieronder vindt u een overzicht van onze contractpartners voor de periode die loopt van 1 april 2019 tot en met 31 maart 2022.
lees meer ...


Zo snel mogelijk ongehinderde doorgang na incidenten

De Stichting Incident Management Nederland is opgericht om wegbeheerders te ondersteunen bij hun inspanningen op het gebied van incident management. Die inspanningen zijn er op gericht om hoofdwegen zo snel mogelijk na het optreden van een incident vrij te maken voor de ongehinderde doorgang van het verkeer.
lees meer ...

Laatste incidenten:

SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -