Praktijkinspecties in najaar 2009

Maandag 21 september 2009
In het najaar van 2009 zal de Stichting IMN praktijkinspecties laten uitvoeren met betrekking tot de kwaliteit van bergingswerkzaamheden op IM-wegen. Deze inspecties zullen zich richten op uiteenlopende aspecten van de bedrijfsvoering. Zoals gebruikelijk zal worden gecontroleerd of bergingen worden uitgevoerd door goed opgeleide chauffeurs en met materieel dat aan alle gestelde eisen voldoet.

Daarnaast zal worden gekeken naar de medewerking die IM-bergers verlenen aan het doortransport van de door hen geborgen voertuigen. Tot slot zal onderzoek worden gedaan naar de kosten die in voorkomende gevallen aan particulieren in rekening worden gebracht.

De controles zullen worden uitgevoerd bij een groot aantal bedrijven. Daaronder zullen ook de bergers zijn die nog niet eerder bij een inspectie betrokken zijn geweest.

SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -